SUKDULANG BIYAYA -VIBES WEB3 MUSIC 🎶 🎸 COMPETITION WEEK#7 COVERED BY:jedum

avatar
(Edited)

Hello everyone this is @jedum I am here again to share my entry this week this song I sang in my language Tagalog titled Sukdulang Biyaya ihope you like my covered song thank you and God bless!

IMG_20240403_074634.jpg

https://twitter.com/JedumV/status/1775305789554720952?t=YF34zwRs-scQIy0X2UXdWw&s=19

Lyrics:

Habang hindi karapat-dapat
Pag-ukulan ng habag at wagas Mong pagsinta
Habang walang kakayanan
Masuklian Ka ng mabuti sa lahat Mong ginawa

Niyakap Mo ako sa aking karumihan
Inibig Mo ako ng 'di kayang tumbasan
Oh, Diyos ng katarungan at katuwiran
Na kahit minsa'y di nabahiran
Ang kabanala't kalwalhatian
Salamat sa sukdulang biyaya Mo

Ang walang salang manunubos ang umako ng parusang nararapat sa'kin anong habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katuwiran at akoy patawarin

Niyakap Mo ako sa aking karumihan
Inibig Mo ako ng 'di kayang tumbasan
Oh, Diyos ng katarungan at katuwiran
Na kahit minsa'y di nabahiran
Ang kabanala't kalwalhatian
Salamat sa sukdulang biyaya Mo

Oh, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa
Kaysa aking mga pagkakasala
Higit pa sa buhay ko
Salamat sa sukdulang biyaya Mo

Jem Malag

Greetings from Jedum's Hive little corner. I am an airdrop crypto hunter. And at the same time I am a Gospel singer-songwriter- composer, and now an apprentice blogger of the Hive community and still learning about Hive block chain echo system.

If my content made you smile pls. consider to give an upvote, reblog if you like and leave a message. Thank you😇😍😊0
0
0.000
0 comments